Advocatenkantoor Schyns

Welkom

Advocatenkantoor Schyns is een klein, informeel en laagdrempelig advocatenkantoor met een jarenlange ervaring op diverse rechtsgebieden. Wij verlenen rechtsbijstand aan ondernemingen en aan particulieren.

Particulieren die on- of minvermogend zijn, kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. Onze tarieven worden in iedere zaak individueel vastgesteld. Hierover worden in het eerste gesprek duidelijke afspraken gemaakt.

Het eerste informatieve gesprek van maximaal een half uur is gratis.